„Zeszyty Komiksowe”
numer 23., maj 2017:
Tekst i obraz

Zeszyty Komiksowe #23

Informacje ogólne o magazynie

Drodzy Czytelnicy,

Można zaryzykować twierdzenie, że od kilkudziesięciu już lat na polu twórczości komiksowej mamy do czynienia z nieustanną rywalizacją słowa i obrazu, zmaganiami, które w skrajnych przypadkach prowadzą do eliminacji jednej z warstw, oddając głos wyłącznie tekstowi (choćby komiks Warszawa Michał Rzecznika, składający się z kadrów wypełnionych dymkami) bądź grafice (tzw. komiksy nieme). Jednak jest to proces występujący obok innego, dużo wyraźniejszego poszukiwania złotego środka, idealnych proporcji współistnienia elementów składowych komiksu. Celem tego numeru jest kompleksowe przyjrzenie się koegzystencji słowa i obrazu w komiksie, z uwzględnieniem zarówno historii, jak i teorii gatunku, a także trendów badawczych występujących tak w Polsce, jak i za granicą.

Temat przewodni tematem przewodnim, a my tradycyjnie zapraszamy do nadsyłania tekstów poświęconych wszelkim aspektom funkcjonowania komiksu w kulturze. Także w tym numerze zaplanowaliśmy miejsce dla artykułów poruszających kwestie spoza zakresu narzuconego przez temat przewodni.

Zachęcamy również wszystkich twórców do nadsyłania swoich komiksów inspirowanych tematem, licząc na to, że okaże się on inspirującym wyzwaniem.

Zapraszamy do współpracy,

Michał Błażejczyk i Michał Traczyk

Data utworzenia strony: 12 I 2017
Ostatnia modyfikacja: 13 I 2017