„Zeszyty Komiksowe”
numer 24., wrzesień 2017:
Nowe pokolenie polskich twórców komiksu

Zeszyty Komiksowe #24

Informacje ogólne o magazynie

Drodzy Czytelnicy,

W ostatnich latach można zaobserwować w Polsce wzrastające zainteresowanie komiksem; z roku na rok ukazuje się nie tylko coraz więcej dzieł, ale też publikacji poświęconych historyjkom obrazkowym, rośnie grono miłośników, a komiks zajmuje coraz wyraźniejsze miejsce w badaniach czytelnictwa. Swój udział w rynku mają zarówno utwory zagraniczne (zwłaszcza japońskie, amerykańskie i frankofońskie), w tym wiele wybitnych dzieł kształtujących historię gatunku, w świadomości społecznej obecni są starzy mistrzowie, którzy na trwałe zapisali się w pamięci czytelników (wystarczy wymienić autorów: Tytusa, Romka i A’Tomka Henryka J. Chmielewskiego i Kajko i Kokosza Janusza Christę), utrwaliła się już pozycja twórców debiutujących w latach 90. XX wieku – wszystko to zostało po wielokroć opisane, a właściwie cały czas jest przedmiotem zainteresowania badaczy i publicystów. Jednak na naszych oczach wzrasta kolejne pokolenie artystów, wyrazistych i oryginalnych, mających zgoła odmienne doświadczenia niż ich poprzednicy, mówiących coraz donośniejszym głosem, a przy tym pozostających dotąd (jako zjawisko wciąż nowe, żywo zmieniające się) na marginesie zainteresowań badawczych. Ten numer „Zeszytów Komiksowych” ma na celu to zmienić.

Temat przewodni tematem przewodnim, a my tradycyjnie zapraszamy do nadsyłania tekstów poświęconych wszelkim aspektom funkcjonowania komiksu w kulturze. Także w tym numerze zaplanowaliśmy miejsce dla artykułów poruszających kwestie spoza zakresu narzuconego przez temat przewodni.

Zachęcamy również wszystkich twórców do nadsyłania swoich komiksów inspirowanych tematem, licząc na to, że okaże się on inspirującym wyzwaniem.

Zapraszamy do współpracy,

Michał Błażejczyk i Michał Traczyk

Data utworzenia strony: 12 I 2017
Ostatnia modyfikacja: 20 I 2017