Komiks i jego konteksty

red. I. Kiec i M. Traczyk, Poznań 2014
300 s., format A5, ISBN 978-83-939707-0-4, cena 35 zł

31 lipca do sprzedaży trafi książka Komiks i jego konteksty, pod red. Izoldy Kiec i Michała Traczyka, efekt naukowej współpracy badaczy z całego kraju.

Z artykułów zgromadzonych w tomie Komiks i jego konteksty przebija wrażliwość na wszelkie zmiany i niuanse rzeczywistości kulturowej, społecznej, politycznej. Ich autorzy wydeptują własne ścieżki, czasem się spotykając, czasem korzystając ze wskazówek i map (różnych metod i inspiracji), każdorazowo eksplorując nowe obszary badań bądź odświeżając to, co już odkryte. Łączy ich doświadczenie - wspólnie bowiem zaznaczają wyraźny punkt na mapie polskiego komiksoznawstwa.

Wydawcą książki jest Instytut Kultury Popularnej - wydawnictwo Fundacji Instytut Kultury Popularnej, powstałej w lutym 2014. Jej celem jest realizacja badań naukowych, projektów edukacyjnych oraz wydawniczych poświęconych kulturze popularnej, która pośredniczy w każdej próbie refleksji dotyczącej rzeczywistości społecznej, wymaga umiejętności rozpoznania zagrożeń, jakie niesie ze sobą przemysł kulturowy, ale i dostrzegania oraz twórczej eksploracji wartości pozytywnych (i w sensie pragmatycznym, i estetycznym).

Książkę można zamawiać już teraz, pisząc po prostu na adres kontakt@fundacja-ikp.pl. Każdy egzemplarz zamówiony do 31 lipca objęty jest dwudziestoprocentowym rabatem (cena po rabacie - 28 zł) oraz wysyłany na koszt wydawcy.

Spis treści

I. Wokół teorii i historii komiksu

Zdenko Bobrík:
    "20 lat komiksu na Słowacji"

Jerzy Szyłak:
    "To ptak! To samolot! To ikonotekst! Książka - komiks - picturebook (medium czy media?) "

Wojciech Birek:
    "Po co nam stylistyka komiksu"

Ksenia Frąszczak:
    "Webkomiks - problematyzacja definicji"

Matylda Sęk:
    "Percepcja miast w komiksach w perspektywie ponowoczesnych wzorów osobowości"

Piotr Klonowski:
    "Osiedle Swoboda Michała Śledzińskiego oraz Sport i Pielęgnacja Marcina Maciejowskiego - dwa spojrzenia na polską rzeczywistość po-transformacyjną przez pryzmat popkultury"

Tomasz Marciniak:
  "Komiks historyczny w Polsce między dydaktyką a propagandą. Dokonania i perspektywy"

Adam Rusek:
    "Relax (1976-1981): krótka historia magazynu komiksowego"

II. Komiks wobec innych form kultury

Magdalena Lachman:
    "Między (dez)aprobatą a inspiracją. O recepcji komiksu w kręgu (około)literackim"

Stefano Damato:
    "Japoński komiks i literatura włoska: 'Dantejskie' dzieła Go Nagai-Ego"

Damian Kaja:
    "Komiks amerykański w kontekście telewizji. Prolegomena"

Paweł Panic:
    "Bijatyka wychodzi poza kadr. Wpływ komiksów na gry z gatunku beat'em up"

Tomasz Misiak:
    "Krótka wariacja na temat wrażliwości komiksowej w filmie animowanym"

Bartłomiej Oleszek:
    "Komiks w teatrze. Od scen radiowych i telewizyjnych do performansu"

Michał Traczyk:
    "Komiks i piosenka - losy osobne, losy bliźniacze?"

Mateusz Torzecki:
    "Rock ilustrowany - historia obwolut z innego wymiaru"

Arkadiusz Adamczuk:
    "Znaczenie inspiracji sztuką w twórczości Milo Manary"

Ewelina Kwiatkowska:
    "Komiks w szkle sparafrazowany"

III. Interpretacje

Paweł Gąsowski:
    "Komiks - zwierciadło kultury w stanie i wobec rewolucji"

Bernadetta Matuszak-Loose:
    "Komiksy o Auschwitz. Forma pamięci kulturowej czy rozrywki?"

Izolda Kiec:
    "Komiks, historia i kobiecość 'na wymiar'"

Maria Delimata:
    "Zsazsa Zaturnnah - filipińska intrapłeć w komiksie "

Przemysław Zawrotny:
    "Komiksowa dydaktyka, fabularyzowana biografia czy refleksja o statusie nauki? Rozważania o Logikomiksie "

Natalia Kućma:
    "Niemy krzyk - o obrazie współczesnego świata w komiksie Bez komentarza Ivana Bruna"

Przemysław Kołodziej:
    "Kręta droga do piekła (od zeszytu do zeszytu) - Hellblazer i forma serialu komiksowego"

Data utworzenia strony: 24 VII 2014