Organizatorzy konferencji
 

Koło Naukowe Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego, Koło Naukowe Antropologów Literatury UŁ oraz Międzywydziałowe Koło Teoretyków Kultury UŁ zapraszają na studencką konferencję naukową pod tytułem "Bohater, superbohater czy antropomorfizowana mysz... Bohater komiksowy - genezy, ewolucje, rewolucje", która odbędzie się w dniach 22-23 października 2010 roku w Instytucie Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego.

Tematem konferencji ma być bohater komiksu jako podmiot, przedmiot, heros, antyheros, obiekt obserwacji lub pryzmat, przez który oglądamy świat przedstawiony; o różnym charakterze, zmiennie ukazywany, różnie osadzony w narracji. Zachęcamy nie tylko do komiksologicznego czy narratologicznego podejścia do tematu, ale równie do jego szerszego ujęcia. Wszak powstawanie nowych bohaterów było niejednokrotnie uwarunkowane kulturowo, historycznie, politycznie czy społecznie, a ich losy (zarówno jako bohaterów fabuły, jak i systemu rozrywkowego) warunkowane były nie tylko pomysłowością i wolą twórców. Zachęcamy do wykraczania poza utrwalone sposoby postrzegania i pozostajemy otwarci na wszelkie twórcze interpretacje tematu.

Z pełnym programem konferencji można zapoznać się tutaj (pdf, 174 KB), dysponujemy też planem dojazdu na imprezę (również pdf, 143 KB).

Partnerem medialnym konferencji są Zeszyty Komiksowe. Przewidywana jest również elektroniczna publikacja materiałów pokonferencyjnych w Składnicy Naukowej Zeszytów Komiksowych.

Data utworzenia strony: 8 VIII 2010