Składnica Naukowa
Fred   'L’histoire du corbac aux baskets'

W dziale Składnica Naukowa zamieszczamy prace naukowe, dotyczące komiksu - doktorskie, magisterskie, licencjackie, roczne, semestralne, zaliczeniowe, a także referaty, wygłoszone podczas konferencji naukowych itp. Naszym celem jest stworzenie internetowego katalogu wiedzy naukowej o komiksie.

Pomysł założenia Składnicy wziął się z obserwacji, że co roku powstaje w Polsce wiele takich prac, jednak bardzo rzadko trafiają one na forum publiczne - najczęściej po obronie lub wystawieniu oceny lądują w szufladach autora i promotora. A szkoda.

Osoby zainteresowane badaniami komiksu powinny również zapoznać się z piątym numerem „Zeszytów Komiksowych”, który był w całości poświęcony tej tematyce.

Jeśli jesteś autorem/autorką lub promotorem/promotorką pracy naukowej o komiksie albo znasz takie osoby, napisz do nas!

Wszystkie opublikowane tu prace są udostępnione w formacie PDF z wyłączoną możliwością ekstrakcji tekstu. Oznacza to, że te dokumenty można jedynie przeczytać na monitorze lub wydrukować. Ma to na celu ograniczenie możliwości plagiatu.

Prace są umieszczone w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów.


Tomasz Bazylewicz
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Instytut Historii)

Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Ewy Domańskiej, prof. UAM; Poznań 2013

„Holokaust atomowy w japońskim komiksie historycznym”

(93 strony, 5 MB, pdf)
praca dodana 28 czerwca 2014 r.
Tomasz Bazylewicz
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Zakład Historii Gospodarczej)

Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dra Tadeusza Janickiego; Poznań 2011

„Manga. Geneza i rozwój komiksu japońskiego w latach 1945-2010”

(73 strony, 4,3 MB, pdf)
praca dodana 20 maja 2012 r.
Wojciech Birek
(Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Filologiczny)

Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Cieślikowskiej; Łódź 1988 (rekonstrukcja z brudnopisu: 2011)

„Poetyka opowieści rysunkowej. Zagadnienie potencjalności tworzyw”

(176 stron, 17,5 MB, pdf)
praca dodana 3 października 2011 r.
Wojciech Birek
(Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Filologiczny)

Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Stanisława Uliasza; Rzeszów 2004

„Główne problemy teorii komiksu”

(42 strony, 1,3 MB, pdf)
Publikujemy jedynie Wstęp, rozdział VI pt. „Ontologia komiksu. Paradygmat komiksu” oraz „Zakończenie” pracy.

praca dodana 29 sierpnia 2006 r.
Michał Chudoliński
(Collegium Civitas, Katedra Socjologii)

Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Barbary Markowskiej; Warszawa 2010

„Przejawy anarchizmu w komiksie V jak Vendetta Alana Moore’a”

(50 stron, 1,56 MB, pdf)
praca dodana 26 października 2012 r.
Anna Czaplińska
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Socjologii)

Praca zaliczeniowa przedmiotu „Kultura popularna i masowa w Polsce” napisana pod kierunkiem dra Tomasza Marciniaka; Toruń 2006

„Fandom mangi i anime w Polsce”

(24 strony, 233 KB, pdf)
praca dodana 9 lipca 2006 r.
Łukasz Czubak
(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych)

Praca podyplomowa napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Anieli Styś; Wrocław 2010

„Wykorzystanie motywów komiksowych w reklamie”

(54 strony, 3,7 MB, pdf)
praca dodana 22 maja 2013
Łukasz Czubak
(Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii)

Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dra K. Łęckiego; Katowice 2006

„Kontekst kulturowy komiksu (na przykładzie serii Asteriks)”

(93 strony, 3,2 MB, pdf)
praca dodana 14 stycznia 2007
Tomasz De Wille
(Wyższa Szkoła Lingwistyczna, Wydział Filologiczny, Filologia Angielska)

Praca magisterska napisana pod kierunkiem dra Przemysława Janikowskiego; Częstochowa 2008

„Teoria i praktyka przekładu komiksu”
(praca w języku angielskim)

(82 strony, 6,8 MB, pdf)
praca dodana 10 października 2008
Aleksandra Duralska
(Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Instytut Kultury Polskiej)

Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Bogdana Owczarka; Warszawa 2001

„Mit superbohatera w komiksie”

(52 strony, 334 KB, pdf)
praca dodana 14 stycznia 2007
Sebastian Frąckiewicz
(Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu)

Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Przemysława Czaplińskiego; Poznań 2006

„Komiks w polskiej komunikacji społecznej po 1989 roku”

(100 stron, 2,6 MB, pdf)
praca dodana 16 listopada 2006
Sebastian Frąckiewicz
(Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu, III rok)

Praca roczna z teorii literatury pod opieką prof. Przemysława Czaplińskiego; Poznań 2004

„Wojna narysowana, czyli historia w serii komiksowej Kapitan Kloss i antologii komiksu polskiego: Wrzesień

(13 stron, 167 KB, pdf)
praca dodana 20 października 2005
Dorota Jędrzejewska
(Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny)

Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr Iwony Gralewicz-Wolny; Katowice 2009

„Powieści Henryka Sienkiewicza jako inspiracja dla twórców komiksów”

(89 stron, 2.2 MB, pdf)
praca dodana 16 czerwca 2010
Eliza Kozielewska
(Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Sztuki, Instytut Sztuki)

Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dra Sebastiana Stankiewicza; Kraków 2011

„Komiksowy underground. Rys historyczny początków komiksu alternatywnego”

(27 stron, 1,16 MB, pdf)
praca dodana 26 października 2012
Konrad Kurowski
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Kulturoznawstwa)

Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Ewy Głażewskiej; Lublin 2009

„Reprezentacja kobiecego podmiotu w komiksie amerykańskim na przykładzie twórczości Alison Bechdel”

(62 strony, 3.8 MB, pdf)
praca dodana 16 czerwca 2010
Damian Lesicki
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Wallasa; Poznań 2015

„Rynek komiksu w Polsce po 1989 roku”

(106 stron, 980 KB, pdf)
praca dodana 7 listopada 2015 r.
Krzysztof Lipka-Chudzik
(Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Katedra Kultury Polskiej)

Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Rocha Sulimy; Warszawa 1995

„Przekaz werbalny i niewerbalny w komiksie”

(123 strony, 877 KB, pdf)
praca dodana 9 lipca 2006 r.
Krystian Łukowicz
(Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Zakład Antropologii Społecznej)

Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. UG, dr. hab. Moniki Mazurek-Janasik; Gdańsk 2017

„Poprawność polityczna w amerykańskim komiksie superbohaterskim”

(90 stron, 1 MB, pdf)
praca dodana 17 października 2017 r.
Anna Maciuk
(Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki)

Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Eugenii Prokop-Janiec; Kraków 2009

„Tożsamość przerysowana. O współczesnym komiksie autofikcyjnym (na wybranych przykładach komiksu polskiego, francuskiego i amerykańskiego)”

(162 strony, 18,7 MB, pdf)
praca dodana 14 października 2011 r.
Marta Madejska
(Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Kulturoznawstwo, Specjalizacja: Filmoznawstwo)

Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Katarzyny Prajzner; Łódź 2009

„Antybohater w filmie komiksowym”

(36 stron, 500 KB, pdf)
praca dodana 6 września 2009 r.
Magdalena Malinowska
(Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Amerykańskich, kierunek kulturoznawstwo)

Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dra Pawła Frelika; Warszawa 2010

„Prostitution in Graphic Narratives”

(157 stron, 6,7 MB, pdf)
praca dodana 17 lipca 2011 r.
Joanna Mazur
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny, kierunek Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo)

Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Anny Dymmel; Lublin 2011

„Znaczenie i rola festiwali komiksowych w Polsce jako formy promocji komiksu i zrzeszania się fanów”

(76 stron, 1,8 MB, pdf)
praca dodana 16 października 2011 r.
NOWOŚĆ!

Monika Michalczyk
(Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Humanistyczny, kierunek: kulturoznawstwo)

Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr Anny Olszewskiej; Kraków 2016

„Kim jest antybohater? Parodystyczne ujęcie superbohaterstwa w polskim komiksie”

(86 stron, 2,8 MB, pdf)
praca dodana 8 listopada 2018 r.
Aldona Modrzewska
(Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, kierunek: kulturoznawstwo)

Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Katarzyny Prajzner; Łódź 2009

Wilq Superbohater - polski komiks postmodernistyczny?”

(38 stron, 705 KB, pdf)
praca dodana 26 września 2009 r.
Tomasz Piętowski
(Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Instytut Kultury Polskiej)

Praca zaliczeniowa przedmiotu „Antropologia kultury” napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Rocha Sulimy; Warszawa 2006

„Przestrzeń i czas w komiksach Dennisa Wojdy i Krzysztofa Gawronkiewicza - Mikropolis: przewodnik turystyczny i Mikropolis: moherowe sny

(13 stron, 470 KB, pdf)
praca dodana 13 maja 2007 r.
Daria Powałowska
(Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Amerykańskich)

Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Urszuli Jareckiej; Warszawa 2013

„Political Trends in Comic Books and the Notion of a Superhero in Present America”

(72 strony, 355 KB, pdf)
praca dodana 21 stycznia 2014
Marcin Puźniak
(Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Filologiczny)

Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Krzysztofa Dmitruka; Rzeszów 2005

„Współczesny komiks polski - wersja niezależna”

(154 strony, 2,0 MB, pdf)
praca dodana 20 października 2005
Hubert Ronek
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Artystyczny, Instytut Sztuk Pięknych)

Praca magisterska napisana pod kierunkiem dra Romualda Tarasiuka; Lublin 2004

„Komiks w Polsce w latach 1989-2003 i jego wartości edukacyjne”

(107 stron, 606 KB, pdf)
praca dodana 29 czerwca 2006 r.
Hubert Ronek
(Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego, filia w Piotrkowie Tryb., Instytut Filologii Polskiej)

Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Andrzeja Chruszczyńskiego; Piotrków Trybunalski 2003

„Parakomiksowa twórczość Kornela Makuszyńskiego”

(83 strony, 727 KB, pdf)

praca dodana 29 czerwca 2006 r.
pełna wersja: 29 sierpnia 2006 r.
Krzysztof Skrzypczyk

Artykuł opublikowany w 12. numerze czasopisma „[fo:pa]”

„Komiksowe piractwo (nie)usprawiedliwione? Przyczynek do dyskusji”

(3 strony, 400 KB, pdf)
praca dodana 14 października 2011 r.
Krzysztof Skrzypczyk

Artykuł opublikowany w 12. numerze czasopisma „[fo:pa]”

„Manga Pauperum”

(6 stron, 310 KB, pdf)
praca dodana 14 października 2011 r.
Krzysztof Skrzypczyk

Artykuł opublikowany w 13. numerze czasopisma „[fo:pa]”

„Mniemany magnetyzm masakry, czyli młody komiks polski w okowach komercji i na bezdrożach artystycznej miernoty”

(15 stron, 900 KB, pdf)
praca dodana 14 października 2011 r.
Krzysztof Skrzypczyk

Tekst opublikowanych w ramach zbioru KOntekstowy MIKS. Przez opowieści graficzne do analiz kultury współczesnej, red. G. Gajewska i R. Wójcik, Poznań 2011

„Komiksologia, czyli komiks w ujęciu teoretyczno-badawczym - w perspektywie Sympozjów Komiksologicznych”

(26 stron, 2,1 MB, pdf)
praca dodana 14 października 2011 r.
Krzysztof Skrzypczyk

Tekst opublikowany w: Komiksowe pejzaże Tadeusza Baranowskiego - katalog wystawy plansz z komiksów w Białołęckim Ośrodku Kultury w Warszawie, styczeń-marzec 2006 r., Warszawa 2006

„Pejzaż w komiksach Tadeusza Baranowskiego”

(9 stron, 5,1 MB, pdf)
praca dodana 14 października 2011 r.
Justyna Solak
(Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej)

Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr E. Kozłowskiej; Rzeszów 2013

„Komiks w edukacji polonistycznej”

(100 stron, 3,9 MB, pdf)
praca dodana 21 stycznia 2014 r.
Klaudia Sordyl
(Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Nauk Humanistycznych, Kierunek: Kulturoznawstwo)

Praca dyplomowa licencjacka napisana pod kierunkiem dra Krzysztofa Jakubczaka; Kraków 2012

„Związki fabularnego amerykańskiego filmu z komiksem na przykładach adaptacji filmowych Batmana

(87 stron, 1,1 MB, pdf)
praca dodana 27 października 2012 r.
Łukasz Stasiak
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Filologiczny, Instytut Literatury Polskiej)

Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Marii Jakitowicz; Toruń 2007

„Obraz i słowo o Holocauście w komiksie Maus Arta Spiegelmana”

(86 stron, 1,9 MB, pdf)
praca dodana 19 maja 2007 r.
Dawid Stelmach
(Uniwersytet im. Adama Mickewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny)

Artykuł będący częścią egzaminu wstępnego na studia doktoranckie z Teologii; Poznań 2006

„Persona non grata, czyli co «robi» człowiek w polskim komiksie”

(16 stron, 168 KB, pdf)
praca dodana 19 maja 2007 r.
Joanna Strzelczyk
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Praca zaliczeniowa na zajęcia z teorii literatury, prowadzone przez Beatę Przymuszałę; Poznań 2007

„Ojciec Arta, Syn Władka - poszukiwanie tożsamości w komiksie Maus Arta Spiegelmana”

(17 stron, 640 KB, pdf)
praca dodana 17 listopada 2008
Paweł Szarek
(Wydział Humanistyczny UMK w Toruniu, Instytut Socjologii)

Praca zaliczeniowa na przedmiot „Kultura masowa i popularna w Polsce”, prowadzony przez doktora Tomasza Marciniaka; Toruń 2003

„Przeglądając się w Supermanie. Komiks jako zwierciadło współczesnej kultury”

(22 strony, 169 KB, pdf)
praca dodana 20 października 2005
Katarzyna Szkaradnik
(Uniwersytet Śląskim, Wydział Filologiczny)

Praca zaliczeniowa na przedmiot „Wprowadzenie do kultury popularnej”, prowadzony przez mgr Emilię Wieczorkowską; Katowice 2012

„Nierób, obżartuch i cynik, którego kochamy - komiks o Garfieldzie jako zwierciadło i utopia współczesnej kultury zachodniej”

(17 stron, 2,5 MB, pdf)
praca dodana 20 maja 2012
Mirosław Szwabowicz
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych, Katedra Etnologii)

Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Violetty Wróblewskiej; Toruń 2005

„Po co nam Superman? Rozmyślania o komiksie”

(87 stron, 4,8 MB, pdf)
praca dodana 9 lipca 2006 r.
Piotr Tarczyński

Referat wygłoszony podczas konferencji „Bohater, superbohater, czy antropomorfizowana mysz… Bohater komiksowy - genezy, ewolucje, rewolucje”, zorganizowanej przez Koło Naukowe Filmoznawców UŁ, Koło Naukowe Antropologów Literatury UŁ oraz Międzywydziałowe Koło Teoretyków Kultury UŁ, która odbyła się w dniach 22-23 października 2010 r.

„Superprezydent. Amerykańscy prezydenci w komiksach”

(13 stron, 5,1 MB, pdf)
praca dodana 17 lipca 2011 r.
Karol Wiśniewski
(Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Kolegium Licencjackie w Radomiu, Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Polskiej)

Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dra Pawła Nowaka; Radom 2006

„Kategoria potoczności w komunikacji komiksowej. Analiza językowa”

(35 stron, 946 KB, pdf)
praca dodana 9 lipca 2006 r.
Michał Wysocki
(Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych)

Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Dariusza Jarosza; Warszawa 2009

„Komiks na łamach «Świata Młodych» w okresie stalinizmu (1949-1956) w Polsce”

(77 stron, 2 MB, pdf)
praca dodana 21 listopada 2009 r.
Data utworzenia strony: 20 X 2005
Ostatnia modyfikacja: 3 XII 2018