W niedzielę 8 października 2006 roku, podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksu w Łodzi, odbyło się szóste Sympozjum Komiksologiczne, którego tematem przewodnim było: Bohaterowie komiksów i ich 'rzeczywistość' - między mitologizacją a groteskowością. Zdaniem Krzysztofa Skrzypczyka, głównego organizatora Sympozjum, impreza ta:

"stanowi przede wszystkim okazję do spotkania się różnych osób interesujących się komiksową i okołokomiksową problematyką, w celu skonfrontowania różnorakich punktów widzenia, wymiany poglądów na temat komiksu."

We wstępie do towarzyszącej imprezie antologii Skrzypczyk napisał więcej na temat tematu tegorocznego Sympozjum:

"Autorzy tegorocznych referatów sympozyjnych [...] w różnoraki sposób odnieśli się do tego tematu. Jedni oparli swe analizy na charakterystyce jednego wybranego bohatera (kapitana Żbika, Tytusa de Zoo, Popmana, Szninkla, Thorgala), inni zaś spróbowali przyjrzeć się problemowi "sytuacji gatunkowej" bohatera komiksowego w szerszym aspekcie i w bardziej inter-kontekstualny sposób. Ozdobą bieżącej edycji antologii są artykuły Gości Honorowych: ubiegłorocznego - Krzysztofa Teodora Toeplitza, i tegorocznego - Macieja Parowskiego. Scenarzyście Funky Kovala wtóruje tu Rafał Skarżycki, scenarzysta Jeża Jerzego, nadesławszy swój artykuł. Obaj autorzy, obok poczynań publicystycznych, są wszak doświadczonymi twórcami komiksów, a więc ich spojrzenie na problematykę bohatera komiksowego jest niejako "od kuchni". Natomiast artykuł KTT wpisuje się znakomicie w sympozyjno-antologiczne zamierzenie prezentowania współczesnemu czytelnikowi tekstów kanonicznych z klasyki polskiej myśli komiksologicznej."

Antologia sympozyjna zawiera łącznie 15 artykułów:

I. Bohaterowie komiksów

Krzysztof Teodor Toeplitz
Bohaterowie cywilizacji obrazkowej.

Adam Mazurkiewicz
Bohater komiksowy. Wstępne rozróżnienia i (nie)oczywistości.

Paweł Miedziński
'Bohater socjalistyczny', czyli kapitan Żbik jako typ idealny systemu propagandy PRL.

Anna Ciciak
W poszukiwaniu człowieczeństwa - niezwykłe przypadki Tytusa de Zoo.

Jakub Jankowski
Popman - papierowy bohater w zawieszeniu.

Maciej Barański
Szninkiel - bohater rozpięty między sakralizacją a groteskowością.

Wit Pietrzak
Synkretyczna tożsamość Thorgala Aegirssona, czyli bohater komiksu między mitologią a science fiction.

Grzegorz Jankowicz
Dziwaczni bohaterowie, czyli menażeria Edwarda Goreya.

Wojciech Strójkowski
Kobiety i mężczyźni jako bohaterowie komiksów. Sposoby prezentacji płci w wybranych utworach współczesnych twórców polskich.

II. Komiksowość bohaterów

Maciej Parowski
Bohater elektryczny - magnetyczny bohater.

Rafał Skarżycki
Bohater komiksowy - bohater (z konieczności) przerysowany?

Magdalena Lachman
W kręgu komiksowych i literackich zależności: przypadek bohatera.

Michał Siromski
Autor jako bohater swego komiksu - na przykładzie twórczości Roberta Crumba.

Maja Golec
Od mitu do komiksu. Bohater komiksowy jako bohater mityczny?

Krzysztof Skrzypczyk
Czy prefiguracja współczesnych superbohaterów? O proto-komiksowym obrazowaniu w twórczości J. H. Füssliego.

Antologia została wydana przez Łódzki Dom Kultury, ma 68 stron grubości, miękką okładkę i format A4.

Więcej informacji na temat Sympozjum można znaleźć w wywiadzie z Krzysztofem Skrzypczykiem, wydrukowanym w piątym numerze "Zeszytów Komiksowych".

Data utworzenia strony: 8 X 2006