Jesienią 2007 roku podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksu w Łodzi odbędzie się siódma edycja komiksowego interdyscyplinarnego sympozjum popularnonaukowego. Jego organizatorami są Łódzki Dom Kultury, Stowarzyszenie Twórców "Contur" i Krzysztof Skrzypczyk. Tytuł tegorocznego Sympozjum brzmi: W kręgu historii sztuki komiksu polskiego: wielcy mistrzowie i (ich) arcydzieła gatunku .

Zainteresowani proszeni są o zapoznanie się:
   - z zaproszeniem i ankietą uczestnika (doc 50 KB)
   - oraz z zasadami "technicznego" przygotowania tekstów (doc 56 KB).

Poniżej załączamy obfity fragment zaproszenia.

 

ŁÓDZKI DOM KULTURY i STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW "CONTUR"
uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w s i ó d m e j edycji
interdyscyplinarnego sympozjum popularnonaukowego (tym razem pod tytułem):

W kręgu historii sztuki komiksu polskiego:
wielcy mistrzowie i (ich) arcydzieła gatunku.


Propozycje rozwinięć tematu:
* Czy w przypadku polskiej twórczości komiksowej można w ogóle mówić o arcydziełach gatunku i mistrzostwie? Próba analizy (w oparciu o konkretne przykłady!) wartości i znaczenia polskich dokonań.
* Czy twórczość komiksową i status kreowanych dzieł cechuje specyfika - odróżniająca je od sytuacji innych form przekazu (gatunków, mediów)? Na czym ona polega? Czy osobna historia gatunku i "hierarchie wewnątrzgatunkowe" mają rację bytu w przypadku komiksu?
* Jak gatunkowa natura "strywializowanego medium" (narracyjna jedność ikono-lingwistyczna, będąca przejawem synkrazji i korespondencji sztuk) uwarunkowuje problem mistrzostwa i kwestię arcydzieła komiksowego? Co to oznacza w sensie teoretycznym i praktycznym - próba analizy, eksplikacji i egzemplifikacji.
* Mistrzowie i arcydzieła komiksu w kulturze polskiej - wybitne dokonania w ramach "najzabawniejszej ze sztuk" na tle kultury współczesnej, narodowej, masowej (w tym, np.: "obecność" komiksowych dzieł w literaturze, sztukach plastycznych, filmie).
* Mistrzowie i arcydzieła komiksu polskiego (historia i specyfika) z perspektywy dokonań w Komiksie Światowym - wpływy i różnice (w tym, np.: określenie i charakterystyka wyznaczników Polskiej Szkoły Komiksu oraz anty-artystyczne konsekwencje komercjalizacji komiksowego rynku wydawniczego w Polsce).
* Polski komiks "post-undergroundowy" wobec mistrzów i dzieł komiksu "mainstreamowego" (w tym, np.: zagadnienie niewspółmierności "mega-narcyzmu" młodych polskich komiksiarzy do rzeczywistych osiągnięć artystycznych - w kontekście ponadczasowej wartości dokonań prawdziwych mistrzów gatunku).
* Problemy komiksologii jako odrębnej dyscypliny wiedzy (w tym, np.: refleksja naukowa a "pro-kultowa" pseudo-krytyka) - w kontekście analiz dotyczących problematyki mistrzów i arcydzieł w komiksie polskim.
Tegoroczna edycja Sympozjum Komiksologicznego odbędzie się w 7 października 2007 r. w Łódzkim Domu Kultury (Łódź 90-113, ul. Traugutta 18) w trzecim dniu (niedziela) Międzynarodowego Festiwalu Komiksu ( www.festiwalkomiksu.prv.pl). Organizatorzy zakładają, że obrady stanowić będą (siódmą z rzędu!) okazję do zaprezentowania stanu i kondycji rodzimej myśli komiksologicznej, umożliwiając wieloaspektowe ujęcie problematyki rozważań teoretycznych nad rolą, znaczeniem i pozycją komiksu - rozumianego jako swoisty fenomen kulturowy - nie tylko w Polsce, choć ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki polskiej twórczości komiksowej i próbą osadzenia jej w szerszym kontekście ogólnokulturowym (a szczególnie artystycznym, jak też społecznym).

Od samego początku naczelnym motywem organizacji kolejnych Sympozjów było dążenie do ukazania komiksu w nobilitującym świetle profesjonalnych analiz, by tym samym łatwiej wytyczyć obszar, na którym będzie można mówić o wartościach jednoznacznie artystycznych i kulturotwórczych tego gatunku, bez zastrzeżeń i bez cienia ironii (powstałej w zestereotypizowanej optyce fałszywych wyobrażeń i irracjonalnych uprzedzeń wobec komiksów). Tematy przewodnie poprzednich edycji Sympozjum (Sztuka komiksu w perspektywie polskiej komiksologii w 2001 r., Komiks w Polsce a komiks polski w 2002 r., Komiks jako element kultury współczesnej w 2003 r.) ogniskowały się więc wokół wydobywania i promowania walorów komiksu jako odrębnego gatunku artystycznego; z kolei to w 2004 r. (Komiks w tyglu uwarunkowań) służyło ukazaniu różnorodności czynników wpływających na artystyczny i społeczno-kulturowy status komiksu, a w 2005 r. ( Komiks w dobie postmodernizmu) - wskazało tendencje tematyczne i formalne występujące we współczesnych komiksach; natomiast to w 2006 r. ( Komiks i jego bohaterowie) miało na celu próbę opisu "sytuacji gatunkowej" bohatera komiksowego.

Sympozja mają charakter otwarty - zapraszamy wszystkich ponadprzeciętnie interesujących się komiksem oraz jego teorią (komiksologią) do zgłaszania swoich referatów, a także do udziału w spotkaniu i dyskusji.

Również tym razem planowane jest wydanie antologii nadesłanych referatów (artykułów, esejów), dlatego prosimy o przesłanie (na adres e-mailowy: skrzypczyk@poczta.onet.pl) "gotowych do druku", tj. sporządzonych zgodnie z Regulaminem tekstów (wraz z Ankietą Uczestnika!) - w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2007 r.

Data utworzenia strony: 13 V 2007