Logo Sympozjum W październiku 2009 roku podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksu w Łodzi odbędzie się dziewiąta edycja komiksowego interdyscyplinarnego sympozjum popularnonaukowego. Jego organizatorami są Łódzki Dom Kultury, Stowarzyszenie Twórców "Contur" i Krzysztof Skrzypczyk. Tematem tej edycji Sympozjum będzie: KOMIKS W SZPONACH MIERNOTY. Kicz, amatorszczyzna, prowincjonalizm, "kultowość" oraz wszechwładna komercjalizacja - wobec perspektyw nobilitacji kulturowej i artystycznej komiksu w Polsce.

Więcej informacji można znaleźć w:

Dalej załączamy obfity fragment zaproszenia, ale najpierw kilka słów dodatkowego wyjaśnienia od Krzysztofa Skrzypczyka:

 

Kolejne edycje Sympozjum Komiksologicznego mają charakter tematyczny, tj. omawiamy (i opisujemy) różne wybrane zagadnienia dotyczące komiksu - zgodnie z podanym tematem przewodnim. Na przyszły rok proponuję jeszcze raz temat, który w 2004 r. udało się zrealizować tylko połowicznie, gdyż ówcześni autorzy nie potrafili wyjść poza "optykę apologizacyjną" i bardziej krytycznie przyjrzeć się polskim realizacjom... Zaznaczam jednak, że nie chodzi tu o pastwienie się nad jakąś bidulką-komiksiarzem czy też jego "dokonaniami", bo celem jest tu przede wszystkim podjęcie szeroko zakrojonej diagnozy mierności/marności (artystycznej, literackiej, "ideowej", każdejkolwiek) komiksów młodego (zwłaszcza tegoż, ale chyba nie tylko) pokolenia polskich twórców (zwłaszcza polskich, ale nie tylko) - mam więc tu na myśli charakterystykę pewnych nurtów, tendencji, trendów, stylów, postaw...

Chętni do zmierzenia się z takim tematem na pewno znajdą jakąś podpowiedź w Antologii z 2004 r. [odsyłam do działu "Książki o komiksie" / "Sympozjum" na stronie incal.com.pl] oraz w artykule Mniemany magnetyzm masakry, czyli młody komiks polski w okowach komercji i na bezdrożach artystycznej miernoty (magazyn [fo:pa]).

Mam świadomość, że temat przyszłorocznego Sympozjum może wydawać się "kontrowersyjny". Uważam jednak, że taki temat po prostu trzeba zrealizować - a to z uwagi na potrzebę "legitymizowania naszej (komiksologów) obiektywności" względem przedmiotu naszych analityczno-badawczych poczynań. Bowiem wszystkie dotychczasowe tematy Sympozyjne miały na celu pokazanie (udowodnienie!) kulturowej wartości komiksu, m.in. poprzez unaocznienie autonomiczności tego gatunku oraz jego walorów artystycznych. Tymczasem przecież nie o wszystkich realizacjach komiksowych da się mówić w kategoriach dzieła sztuki czy niesienia przez nie jakichkolwiek kulturotwórczych treści... Stąd właśnie potrzeba krytycznego (ale nie krytykanckiego!) spojrzenia na tego typu "dzieła". Dużym wyzwaniem jest tu stworzenie pewnych (uwzględniających specyfikę tego gatunku!) hierarchii wartości - tym bardziej, że przecież mamy tu do czynienia z medium masowym [chodzi oczywiście o typ komunikacji, a nie nakłady wydawanych w Polsce komiksów...], a więc trzeba uważać przy próbach dopasowywania kryteriów oceny stosowanych na gruncie np. sztuk plastycznych czy nawet literatury (a propos - oprócz Antologii z 2004 r. - dobrym punktem wyjścia do własnych przemyśleń pod tym kątem jest artykuł jednej z autorek w Antologii z 2005 r, będący próbą krytyki artystycznej komiksu).

Jeśli ktoś jest zainteresowany udziałem w tej inicjatywie, to proszę, aby już teraz "podjął przemyślenia" w tym kierunku, tak abyśmy mogli spróbować w przyszłym roku uniknąć problemów z terminowością...

 

A teraz - obfity fragment oficjalnego zaproszenia.

 

ŁÓDZKI DOM KULTURY i STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW "CONTUR"
uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w d z i e w i ą t e j edycji
interdyscyplinarnego sympozjum popularnonaukowego (tym razem pod tytułem):

KOMIKS W SZPONACH MIERNOTY.
Kicz, amatorszczyzna, prowincjonalizm, "kultowość" oraz wszechwładna komercjalizacja - wobec perspektyw nobilitacji kulturowej i artystycznej komiksu w Polsce.


Propozycje rozwinięć tematu:
* Kicz komiksów - wobec kiczu w innych gatunkach / mediach / sztukach?
* Komiks "w jarzmie stereotypu" - na tle kultury współczesnej / narodowej / masowej (popularnej).
* Komiks jako "najzabawniejsza ze sztuk" i "obszar realizacji marzeń" - w komiksowych elukubracjach.
* Problem istoty "strywializowanego medium" (komiks jako przekaz, tworzywo, forma) - w "ułomnych artystycznie" realizacjach; złe utwory czy "zły" gatunek?)
* Historia i specyfika Komiksu Polskiego z perspektywy dokonań, tendencji i trendów w Komiksie Światowym - wpływy i różnice (w tym, np.: określenie i charakterystyka wyznaczników Polskiej Szkoły Komiksu wobec dominacji w twórczości polskich komiksiarzy sztampy, tandety, jarmarczności oraz wszechobecnych przejawów epigoństwa, nieporadności, partactwa; a także anty-artystyczne konsekwencje merkantylizacji komiksowego rynku wydawniczego w Polsce).
* Status obecny i kierunki rozwoju komiksu w Polsce - w kontekście nieudolności twórczej i "komiksowej niewiedzy" twórców (w tym, np.: sytuacja "komiksu artystycznego"; polski komiks "post-undergroundowy" wobec mistrzów i dzieł "komiksu mainstreamowego"; zagadnienie niewspółmierności "megalo-narcyzmu" młodych komiksiarzy do rzeczywistych osiągnięć artystycznych - w kontekście ponadczasowej wartości prawdziwych dokonań w ramach gatunku; problem bezwartościowości utworów wobec perspektyw nobilitacji gatunku).
* Problemy komiksologii jako odrębnej dyscypliny wiedzy (w tym, np.: refleksja naukowa a "pro-kultowa" pseudo-krytyka i nieudolna publicystyka) - w kontekście analiz dotyczących problematyki wartości artystycznych komiksu.
9. Sympozjum Komiksologiczne odbędzie się w październiku 2008 r. w Łódzkim Domu Kultury (Łódź 90-113, ul. Traugutta 18) w trzecim dniu (niedziela) Międzynarodowego Festiwalu Komiksu ( www.festiwalkomiksu.prv.pl). Spotkanie stanowić będzie okazję do zaprezentowania stanu i kondycji rodzimej myśli komiksologicznej, umożliwiając wieloaspektowe ujęcie rozważań teoretycznych nad rolą, znaczeniem i pozycją komiksu - rozumianego jako swoisty fenomen kulturowy - nie tylko w Polsce, choć ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki polskiej twórczości komiksowej i próbą osadzenia jej w szerszym kontekście ogólnokulturowym.

Od samego początku naczelnym motywem organizacji kolejnych Sympozjów było dążenie do ukazania "najzabawniejszej ze sztuk" w nobilitującym świetle profesjonalnych (naukowych) analiz. Tematy przewodnie poprzednich edycji (Sztuka komiksu w perspektywie polskiej komiksologii w 2001 r., Komiks w Polsce a komiks polski w 2002 r., Komiks jako element kultury współczesnej w 2003 r., Komiks polski - mistrzowie i ich dzieła w 2007 r., Komiks jako zjawisko artystyczne w 2008 r.) ogniskowały się więc wokół wydobywania i promowania walorów komiksu jako odrębnego rodzaju twórczej ekspresji, jako autonomicznego gatunku artystycznego. Jednakże w ramach obecnej edycji chcemy skupić się na wychwyceniu mankamentów konkretnych realizacji komiksowych (w szczególności chodzi o pozbawione kompleksów a krytyczne spojrzenie na dokonania krajowych twórców, zwłaszcza młodego pokolenia), by tym samym łatwiej wytyczyć obszar, na którym będzie można mówić o wartościach jednoznacznie artystycznych i kulturotwórczych tego gatunku, bez zastrzeżeń i bez cienia ironii (powstałej w zestereotypizowanej optyce fałszywych wyobrażeń i irracjonalnych uprzedzeń wobec komiksów). Celem jest tu więc "odsianie plew" i pokazanie, że to jednostkowe utwory (lub, jak kto woli, "wypociny") komiksowe schlebiają szmirze, banałowi i artystycznej wtórności, a nie cały gatunek!

Sympozja mają charakter otwarty - zapraszamy wszystkich ponadprzeciętnie interesujących się komiksem oraz jego teorią (komiksologią) do zgłaszania swoich referatów, a także do udziału w spotkaniu i dyskusji.

Również tym razem planowane jest wydanie antologii nadesłanych referatów (artykułów, esejów), dlatego prosimy o przesłanie (na adres e-mailowy: skrzypczyk@poczta.onet.pl) "gotowych do druku", tj. sporządzonych zgodnie z Regulaminem tekstów (wraz z Ankietą Uczestnika!) - w nieprzekraczalnym terminie do 31. marca 2009 r.