„Zeszyty Komiksowe”
numer 30., wrzesień 2020:
Folklor w komiksie

Zeszyty Komiksowe #30

Informacje ogólne o magazynie

Drodzy Czytelnicy,

Słowo „folklor” przywodzi na myśl oczywiste skojarzenia – ludyczność, tradycja, obrzędy, legendy, podania. Generalnie wszystko, co składa się na symboliczno-społeczną kulturę niekoniecznie lub nie tylko, tego czy innego, mniej lub bardziej tradycyjnie rozumianego społeczeństwa. Dalecy jesteśmy od wchodzenia w polemikę z folklorystami co do zakresu tematycznego, który można objąć tym terminem, jednak wiemy, co nas w nim ciekawi, a mianowicie wszelkie jego tradycyjne i współczesne przejawy obecne w komiksach.

Chcielibyśmy, aby w numerze pojawiły się artykuły, w których zostaną:

Tradycyjnie czekamy również na komiksy i ilustracje związane bezpośrednio z tematem numeru.

Przypominamy także o tym, że można do nas nadsyłać artykuły poświęcone wszelkim aspektom funkcjonowania komiksu w kulturze, poruszające kwestie spoza zakresu narzuconego przez temat przewodni. Dla nich także zaplanowaliśmy miejsce.

Prace prosimy nadsyłać do 30 czerwca 2020.

Zespół redakcyjny

Data utworzenia strony: 10 V 2020
Ostatnia modyfikacja: 11 V 2020