„Zeszyty Komiksowe”

Standard podawania bibliografii i cytowań

W ósmym numerze „Zeszytów Komiksowych” zmieniliśmy styl podawania bibliografii i cytowań w artykułach. Powodem tej zmiany była chęć ujednolicenia tekstów oraz ułatwienia czytelnikom korzystania z bibliografii. Sama lektura też powinna być teraz bardziej przejrzysta, gdyż zarazem zrezygnowaliśmy z przypisów z komentarzami. Z drugiej strony, w szczegółową bibliografię został uzupełniony każdy z publikowanych artykułów.

Nasz standard jest oparty na stosowanych na całym świecie zasadach opracowanych przez MLA - Modern Language Association (zob. MLA Handbook for Writers of Research Papers, edycja szósta z 2003 roku). Polskie normy (PN-ISO 690 z lipca 2002 roku dla książek i czasopism oraz PN-ISO-2:1999 dla dokumentów elektronicznych) zostały również przeanalizowane.

Autorką standardu „Zeszytów Komiksowych” jest Anna Marczewska, której chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować za włożony w tej projekt czas i wysiłek.

Pełną treść standardu można znaleźć tutaj (pdf, 11 str, 615 KB).


Data utworzenia strony: 10 X 2008
Ostatnia modyfikacja: 3 XII 2018